En tallriksfjäder är väldigt användbar

En fjäder har som syfte att deformeras på ett elastiskt sätt. Dessa används framförallt till att uppta stöta, lagra energi, och anbringa kraft. Det är vanligt att skruvfjädrar är helixformade.  Det finns många sorters fjädrar, bland annat bladfjädrar koniska skruvfjädrar och tallriksfjäder.

Mekanisk beskrivs fjädrar med hjälp av Hookes lag. Detta är en approximation som fungerar ganska bra. Denna tar hänsyn till kraftens inneboende proportionalitet mot förändringen, detta enligt en specifik fjäderkonstant.

Det finns också fjädrar som är progressiva. Detta innebär att fjädern ökar motståndet efterhand. Några exempel på detta är cylindriska skruvfjädrar och koniska skruvfjädrar.

En tallriksfjäder är konformad

Det finns många sorters metallfjädrar. En bladfjäder består av fjäderblad, ihop buntade till ett paket. 

Den mest förekommande sortens skruvfjäder är definitivt en cylindrisk sådan. Den utgörs av tråd som är lindad runt cylindern fråga. Man skiljer här mellan dragfjädrar och tryckfjädrar.

 I en tryckfjäder ligger trådarna glest, medan de ligger väldigt tätt i en dragfjäder. Skruvfjäder är väldigt vanligt förekommande. Dessa finns bland annat i kulspetspennor, men även i många andra sammanhang. Bland annat används de till fjädringssystem och hjulupphängning inom bilindustrin, där de är vanligt förekommande,

En tallriksfjäder å andra sidan utgörs av en rondell som är konformad och har ett hål i mitten. Dessa sorters fjädrar är vanligt förekommande då man är behov av kort slaglängd och stor fjäderkraft. Det är vanligt att man staplar den här typen av fjädrar i paket.

Det finns också fjädrar av gummi. Dessa används ofta till dämpning. Det finns också fjädrar som består av gasbehållare.  Dessa kallas pneumatiska fjädrar och gasen i behållaren komprimeras, vilket ger fjädereffekt. Ett vanligt exempel där den här typen av fjäder används är kontorsstolar.​​