Äktenskapsförord är en säkerhet vid giftemål

Under ett liv kommer de flesta någon gång till den punkt där de blir förälskade och planerar ett giftermål. Detta är något som brukar hända de flesta människor minst en gång i livet. En del av dessa människor gifter sig en gång och lever tillsammans ett helt liv precis som äktenskapet från början förespråkade, medan andra gifter sig och skiljer sig en eller ett flertal gånger under sina liv.
Hur det än är med detta kan ett http://www.scheele.se/aktenskapsforord/ ibland behövas.

Ett äktenskapsförord är till för att skilja på olika egendomar och förmögenheter vid en eventuell skilsmässa. Ibland kan det vara så att du inte är helt och hållet säker på vad som händer om ditt äktenskap inte skulle hålla. Detta kan ett äktenskapsförord hjälpa till med.

Detta hjälper ett äktenskapsförord till med.

När du och din partner slutligen bestämmer er för att gifta er kan det vara så att det finns stora skillnader i ägandeförhållanden av egendomar och förmögenheter. När det gäller detta förhållande kommer det inte längre att finnas när ni väl har gift er, utan då kommer bodelningslagen för gifta att tillämpas vid en eventuell skilsmässa i framtiden. Genom att teckna ett äktenskapsförord kan detta regleras vid ett giftermål, och skulle händelsen av skilsmässa infinna sig har det äktenskapsförord som tecknats legal rätt över den normala bodelningslagen.

Advokatfirman von Schéele AB är en av de som vet hur ett äktenskapsförord ska vara strukturerat för att vinna laga kraft. Är du och din partner på väg att gifta er, och vill ha skydd av ett äktenskapsförord kan all information om detta utfärdas av Advokatfirman von Schéele AB.